Wonen op het Wooncomplex Sekrepatu Buiten

Wilt u wonen in een schone, rustige omgeving, centraal gelegen in het district Wanica, op nog geen 10 minuten rijden van Lelydorp en 20 min rijtijd van Paramaribo en toch nog alle voorzieningen hebben in een straal van 1000 meters dan is wonen op ons wooncomplex Sekrepatu Buiten aan de Verlengde Tout Lui Fautweg voor u een heel goede oplossing.

Klik hier dit bericht in zij geheel te bezichtigen. 

 

 

De 15-jarige ervaring van een woningstichting in Suriname

Op 1 augustus a.s. bestaat de Woningstichting Sekrepatu 15 jaar. Dit heugelijk feit zal sober worden herdacht.
Doelstellingen van de stichting:

  • bevorderen dat de huisvestingsomstandigheden in Suriname worden verbeterd, zonder winstoogmerk;
  • stadsherstel en revitalisering van het historisch erfgoed bevorderen;
  • uitgroeien tot de marktleider op het gebied van het ontwikkelen en duurzaam beheren van projecten op het gebied van woningbouw en stadsherstel.


Sekrepatu heeft bewezen in staat te zijn om kennis en middelen te genereren, vooralsnog zonder steun van de overheid, om betaalbare huurwoningen te bouwen. Zij wil deze goede en betaalbare huisvesting bieden in een veilig leefmilieu. Sekrepatu staat garant voor de duurzaamheid van de woningen en de woonomgeving. Bewonersparticipatie is hierbij een belangrijk onderdeel. 

Sekrepatu wordt ondersteund door haar zusterstichting Brasa te Amsterdam. Deze stichting bestaat uit drie woningbouwcorporaties en het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam. Zij ondersteunen met deskundigheid, d.m.v. borgstelling voor leningen en een gedeeltelijke financiele ondersteuning voor de overhead.

Aan de wieg van Brasa en Sekrepatu hebben gestaan de architekt Lucien Lafour. Verder waren er enkele Nederlandse en Surinaamse enthousiastelingen die de uitdaging aangingen om mede vorm te geven aan de doelstellingen.

De relatie met de overheid
De stichting wordt sinds 2003 in enkele overeenkomsten met het Ministerie van SoZaVo erkend als een (sociale) huisvestingsactor. In de afgelopen 15 jaar heeft Sekrepatu op beleidsmatig niveau essentiele input geleverd aan het huisvestingsbeleid, bv het Huisvestingsplan. Alle goede voornemens en inspanningen hebben evenwel nog niet geleid tot faciliteiten tbv Sekrepatu van de zijde van de overheid. De faciliteiten hebben o.a. te maken met grond, financiele modaliteiten, regelgeving en beleid. Deze zijn nodig om tot betaalbare huur/koopprijzen te komen.

De samenwerking met de Overheid heeft tenslotte toch zijn beslag gehad op 17 juni 2012 met de ondertekening van de eerste overeenkomst voor het sociaal beheer op het project Hanna’s Lust. Deze samenwerking is uitgebreid met de ondertekening van de overeenkomsten voor het sociaal beheer op Leiding 10a en Waterland op 20 juni 2014. Reeds zijn er afrondende onderhandelingen voor het complex Richelieu.

De Huisvestingsvisie en betekenis voor Suriname
Zo de gedachte al leefde, heeft Sekrepatu in de praktijk aangetoond dat huisvesting meer is dan een dak boven het hoofd. Dat begint al bij de inrichting van de wijk en de voorzieningen daarin. Huisvesting is bovendien niet perse het bezitten, maar in de eerste plaats het hebben van betaalbare woningen in een leefbare omgeving waarin de bewoners meewerken en meebeslissen over zaken die hun buurt aangaan. Waar professionals zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Huisvesting is meer dan een dak boven het hoofd.

Goede verlichting bij voor- en achterdeur

U hebt dan zelf goed zicht en kunt goed zien wie er voor de deur staat. Er zijn handige buitenlampen met bewegingsmelders. Ze gaan pas aan als er beweging geregistreerd wordt en dus ook als u zelf uw terrein betreedt.

 

Gebruik spaar- of led lampen

Kost het u te veel om al de lampen in een keer te vervangen, doet u het geleidelijk. Vervangt u maandelijks de lampen van 1 of 2 ruimten. Na 4 maanden zijn alle lampen vervangen en dat levert u zeker een besparing op de stroomrekening.