Woningstichting Sekrepatu is opgericht in 2000 op initiatief van Stichting Brasa, bestaande uit het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam en drie Amsterdamse woningcorporaties. De primaire doelstelling van de stichting is om een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van de huisvesting in Suriname. Zij doet dit door het ontwikkelen, verhuren en beheren van woningen.

In de afgelopen jaren heeft Sekrepatu zich bewezen als een solide organisatie met een goede reputatie op het gebied van ontwikkeling en beheer. Voor wat betreft de opzet en het beheer heeft de organisatie sinds haar oprichting een onmiskenbare positie verworven in de Surinaamse samenleving.