Waarom huren bij Sekrepatu en wat zijn de voordelen?

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?
Om in aanmerking te komen voor een woning, kunt u zich bij Sekrepatu registreren. Hier vindt u het registratieformulier. Als u deze ingevuld terugstuurt, staat u geregistreerd als woningzoekende. De aanmeldingskosten bedragen SRD 7.50. Op het formulier staat vermeld welke stukken u dient bij te sluiten. Registratie kosten voor ingezetenen bedragen SRD 25,- en niet ingezetenen € 25,-.
Zijn er ook vakantie appartementen beschikbaar?
Ja. Sekrepatu heeft 4 volledig gemeubileerde appartementen welke als vakantiewoningen worden aangeboden. Deze appartementen kunnen tot maximaal 1 jaar gehuurd worden.
Ik heb last van mijn buren, wat nu?
De afdeling Woondiensten zal altijd met beide partijen praten. Indien nodig wordt de buurtmanager erbij gehaald. Treedt er geen verandering op in het gedrag, dan zal het proces worden gestart bij de rechter om de overeenkomst met de overlastgever te ontbinden.
Waarom moet de huur in euro’s betaald worden?
De Sekrepatu complexen zijn ontwikkeld met een buitenlandse lening welke terugbetaald moet worden. Hierdoor is de stichting gehouden de huurprijzen in euro’s vast te stellen. Euro’s voor de aflossing zijn niet vrij beschikbaar.
Is het huurcontract voor onbepaalde tijd?
De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij verhuur van bedrijfsruimten) kan daarvan afgeweken worden.
Ik wil een woning huren die nu niet beschikbaar is!
Indien u voorkeur heeft voor een specifieke woning of buurt, kunt u dit bij de registratie vermelden. Als er geen woningen beschikbaar zijn, wordt uw verzoek op de wachtlijst geplaatst tot het moment dat de bedoelde woning vrijkomt. Periodiek maken wij ook contact met u om te informeren of u toch niet een andere woning wil.
Mag een trouwe huurder de woning op termijn kopen?
Neen. Sekrepatu verkoopt geen woningen meer.
Mag ik borg staan voor een huurder?
Ja, mits u aan de inkomenseis voldoet en bereid bent een borgsom van 4x de huur te betalen.
Hoe zit het met de huurverhoging?
Jaarlijks kunnen de huren worden verhoogd met een percentage tussen de 1% en 4%. De huurverhoging is gebaseerd op enerzijds de kostenstijging in de bouw en anderzijds de exploitatiekosten van de organisatie.
Wat als ik de huur niet kan betalen?
Indien u de huur niet kunt betalen bestaat de mogelijkheid er om bij het incassobureau een schuldbekentenis te tekenen. Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken dan wordt het proces gestart bij de rechter om de overeenkomst met u te beëindigen. Hierbij geldt dat wij dit liever voorkomen! Neemt u in deze gevallen altijd zo snel mogelijk contact op met het kantoor, zodat wij samen een passende oplossing kunnen zoeken.
Bestaat de mogelijkheid om na enkele jaren de woning te kopen?
Die mogelijkheid bestaat niet. Sekrepatu kent ook geen huurkoop.
Is er een wachtlijst?
Voor sommige projecten is er een wachtlijst. Op dit moment is er een wachtlijst voor de verschillende typen woningen. Op het moment dat u uw inschrijvingsformulier indient, kunnen wij u over de status van de verschillende woningtypen informeren.

Kwaliteit en Leefbaarheid

Duurzame Zorg en Beheer

Woongenot en Zekerheid

Goed onderhouden woningen

Transparante Huurcontract

Verlichten van Woningnood

Revitaliseren van de stad

Kwalitatief Woonomgeving

Goede Huisvesting

Invulling van Sociale ruimten

Ideale & Veilige Omgeving

Goed onderhouden omgeving

Pin It on Pinterest