Waarom huren bij Sekrepatu en wat zijn de voordelen?

Wie komen in aanmerking?
De Stichting verhuurt haar woningen aan ingezetenen (zij die geregistreerd zijn als inwoner van Suriname, ongeacht de nationaliteit) die niet of nog niet in staat zijn in de eigen huisvesting te voorzien.
De huur is in principe voor onbepaalde tijd, mits partijen zich aan de huurvoorwaarden houden.
De woning wordt nimmer uw eigendom. Er is geen mogelijkheid tot huurkoop.
Een belangrijk selectiecriterium om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij de stichting is het bruto inkomen. De aspirant huurder dient een brutoinkomen te hebben dat minimaal drie keer de huur is van de toegewezen woning.
Voorbeeld: indien de huur euro 150,-- per maand bedraagt, dient het (gezamenlijk) inkomen euro 450,-- per maand te bedragen. De kosten voor water en licht dient u zelf te betalen. Bij de toewijzing van een woning dient direct de eerste maand huur en een borgsom gelijk aan twee maanden huur te worden betaald.
Aspirant huurders die niet aan het inkomens criterium voldoen, kunnen een solide borg aanbrengen. De borg dient te weten dat hij/zij rechtens aangesproken kan worden indien, onverhoopt, niet aan de verplichtingen door de huurder (huurachterstand, materiële schade etc.) wordt voldaan. Een huurder met borg dient een hogere borgsom te betalen (3 tot 6 keer de maandhuur).

 

 

 

Download hier het inschrijfformulier...

Sekrepatu heeft op vier complexen huurwoningen. Het gaat om de complexen:

 

Huurwoningen

Overzicht Sekrepatu Dyari, aan de Laurastraat/omgeving Plein van 12 mei, opgeleverd 2007 -17 woningen en 2 kinderdagverblijven

 

Huurwoningen

 Overzicht Sekrepatu Kontren, aan de Brasaring/Kwatta, opgeleverd 2010 - 127 woningen

 

Huurwoningen

 Overzicht Sekrepatu Woonpark, aan de Vruchtbomenstraat, opgeleverd 2010 - 52 woningen, waaronder 9 aangepaste woningen (zorgwoningen).

 

Huurwoningen

 Overzicht Sekrepatu Buiten, Sekrepatu Buiten op Tout Lui Faut -71 woningen - 33 verkooppercelen

 

 

 

 

Free Joomla Lightbox Gallery