Inschrijven voor een huurwoning bij Stichting Sekrepatu

Algemeen

U dient het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend met de benodigde gegevens op ons kantoor aan de Laurastraat nr. 15F (Sekrepatu Dyari ) in te leveren. Inschrijfformulieren die niet volledig zijn ingevuld kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Bij definitieve inschrijving, wanneer u aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor een woning, zullen inschrijfkosten ad SRD 50,- in rekening worden gebracht (ingezetenen).

Niet ingezetenen betalen € 25,-. U krijgt dan uw inschrijfnummer. Bij verlenging van uw inschrijving (jaarlijks) dient wederom administratiekosten SRD 25.00,- te worden voldaan. Dit bedrag kan jaarlijks bijgesteld worden.

Inleiding Inschrijvingsformulier

Inschrijfdatum – inschrijfdatum (vanaf datum registratie bij woningstichting Sekrepatu)

Leeftijd – bij inschrijving 21 jaar of ouder

Huishoudsamenstelling – alleenstaand of samenwonend, alle personen die meeverhuizen moeten worden ingevuld. Kinderen vanaf 21 jaar, die niet schoolgaand zijn worden niet tot het gezin gerekend. Ze dienen zich apart in te schrijven.

Ingezetene – u bent ingezetene als u een uittreksel uit het bevolkingsregister kunt overleggen.

Jaarinkomen (bruto) – dit is het inkomen van de hoofdbewoners

Starter – een starter is een huishouden dat geen zelfstandige woning achterlaat (u woont dus in, b.v. bij familie).

Doorstromer – is een huishouden dat een zelfstandige woning achterlaat (koop of huurwoning)

klik hier om ons inschrijfformulier te downloaden.

Binnenkort zal er ook een online inschrijfformulier beschikbaar zijn.

De Inschrijving

De inschrijving is een jaar geldig vanaf inschrijvingsdatum. De door u verstrekte gegevens zijn confidentiëel en worden één jaar bewaard. Als u na een jaar uw inschrijving niet verlengt, worden uw gegevens verwijderd. U kunt ook alle stukken ophalen. Bij het accepteren van een woning vervalt uw inschrijving (u bent geen woningzoekende meer).
Wilt u toch in aanmerking komen voor een andere woning dan dient u zich opnieuw in te schrijven. Bij het inschrijfformulier dient u altijd kopieën in te leveren, onvolledige formulieren worden niet in behandeling genomen.

U dient een kopie mee te sturen van:
– Identiteitskaart of paspoort
– Familieboekje (in geval van “kweekjes” apart vermelden) en/of trouwboekje
– Uittreksel(s) bevolkingsregister (van woningzoekende, partner, kinderen en meeverhuizenden)
– Een recente jaaropgave en/of de laatste drie maanden van uw salarisstrookje. Wanneer u een ondernemer bent dient u een jaarverslag of een belastingaanslag in te leveren.
– Werkgeversverklaring (met eventueel te verwachten inkomensdaling en –stijging)
(uw werkgever mag zich ook garant stellen voor de huur)

De procedure

U meldt zich op het spreekuur (elke werkdag van 08.00 uur – 12.00 uur ) en u ontvangt tegen betaling van SRD. 7.50 een inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier dient u in te leveren met de volgende bijlagen:

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Inkomensbewijs ( 3 recente salaris-, uitkeringsspecificaties, etc )
  • Familieboekje, voor zover van toepassing
  • Kopie ID-kaart, paspoort of rijbewijs
  • U ontvangt een inschrijfbewijs en een nummer van inschrijving;
  • Ingezetenen betalen SRD. 25, administratiekosten per jaar, niet ingezetenen euro 25,–

De toewijzing

De toewijzing van een woning geschiedt op basis van datum van inschrijving en inschrijfnummer. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gezinsgrootte. Grote gezinnen komen als eerste in aanmerking voor de grotere woningen. Er zijn 1, 2 en 3 slaapkamerwoningen. Hoewel u uw voorkeur kunt uitspreken voor een bepaalde wijk, wordt aan u altijd de eerstvolgende woning die vrij komt aangeboden.

Pin It on Pinterest