Woningstichting Sekrepatu is opgericht in 2000 op initiatief van Stichting Brasa, bestaande uit het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam en drie Amsterdamse woningcorporaties. De primaire doelstelling van de stichting is om een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van de huisvesting in Suriname. Zij doet dit door het ontwikkelen, verhuren en beheren van woningen.

In de afgelopen jaren heeft Sekrepatu zich bewezen als een solide organisatie met een goede reputatie op het gebied van ontwikkeling en beheer. Voor wat betreft de opzet en het beheer heeft de organisatie sinds haar oprichting een onmiskenbare positie verworven in de Surinaamse samenleving. 

Wij dragen bij aan het oplossen van de woningnood van de lage en middeninkomensgroepen door het ontwikkelen en waarborgen van kwalitatief goede huisvesting in een leefbare woonomgeving

Om dit te bereiken willen wij een professionele, resultaatgerichte, lerende organisatie zijn, waarin integriteit, toewijding, inzet en klachtgestuurde dienstverlening, de centrale waarden zijn.
Onze leiderschapspositie op de huurwoningmarkt, professionele kennis van het woningcorporatiewezen en strategische internationale allianties zijn de bouwstenen voor deze visie