Huurdersvragen

Huurdersvragen

Om in aanmerking te komen voor een woning, kunt u zich bij Sekrepatu registreren. Hier vindt u het registratieformulier. Als u deze ingevuld terugstuurt, staat u geregistreerd als woningzoekende. De aanmeldingskosten bedragen SRD 7.50. Op het formulier staat vermeld welke stukken u dient bij te sluiten. Registratie kosten voor ingezetenen bedragen SRD 25,- en niet ingezetenen € 25,-.

Neen. Sekrepatu verkoopt geen woningen meer.

Ja, mits u aan de inkomenseis voldoet en bereid bent een borgsom van 4x de huur te betalen.

Ja. Sekrepatu heeft 4 volledig gemeubileerde appartementen welke als vakantiewoningen worden aangeboden. Deze appartementen kunnen tot maximaal 1 jaar gehuurd worden.

Voor sommige projecten is er een wachtlijst. Op dit moment is er een wachtlijst voor de verschillende typen woningen. Op het moment dat u uw inschrijvingsformulier indient, kunnen wij u over de status van de verschillende woningtypen informeren.

Jaarlijks kunnen de huren worden verhoogd met een percentage tussen de 1% en 4%. De huurverhoging is gebaseerd op enerzijds de kostenstijging in de bouw en anderzijds de exploitatiekosten van de organisatie.

Natuurlijk begrijpen wij dat het verhogen van de huur voor u niet aantrekkelijk klinkt. Om ook op lange termijn het onderhoud te kunnen betalen van de woning, moeten wij wel een deel van de kostenstijgingen in Suriname betrekken bij het vaststellen van de jaarlijkse huurprijs.

Indien u de huur niet kunt betalen bestaat de mogelijkheid er om bij het incassobureau een schuldbekentenis te tekenen. Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken dan wordt het proces gestart bij de rechter om de overeenkomst met u te beëindigen. Hierbij geldt dat wij dit liever voorkomen! Neemt u in deze gevallen altijd zo snel mogelijk contact op met het kantoor, zodat wij samen een passende oplossing kunnen zoeken.

De afdeling Woondiensten zal altijd met beide partijen praten. Indien nodig wordt de buurtmanager erbij gehaald. Treedt er geen verandering op in het gedrag, dan zal het proces worden gestart bij de rechter om de overeenkomst met de overlastgever te ontbinden.


De Sekrepatu complexen zijn ontwikkeld met een buitenlandse lening welke terugbetaald moet worden. Hierdoor is de stichting gehouden de huurprijzen in euro’s vast te stellen. Euro’s voor de aflossing zijn niet vrij beschikbaar.

De huurcontracten zijn voor onbepaalde tijd. In specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij verhuur van bedrijfsruimten) kan daarvan afgeweken worden.

Die mogelijkheid bestaat niet. Sekrepatu kent ook geen huurkoop.

Indien u voorkeur heeft voor een specifieke woning of buurt, kunt u dit bij de registratie vermelden. Als er geen woningen beschikbaar zijn, wordt uw verzoek op de wachtlijst geplaatst tot het moment dat de bedoelde woning vrijkomt. Periodiek maken wij ook contact met u om te informeren of u toch niet een andere woning wil.