Waarom huren bij Sekrepatu en wat zijn de voordelen?

Wie komen in aanmerking?

De Stichting verhuurt haar woningen aan ingezetenen (zij die geregistreerd zijn als inwoner van Suriname, ongeacht de nationaliteit) die niet of nog niet in staat zijn in de eigen huisvesting te voorzien. De huur is in principe voor onbepaalde tijd, mits partijen zich aan de huurvoorwaarden houden.
De woning wordt nimmer uw eigendom. Er is geen mogelijkheid tot huurkoop.

Een belangrijk selectiecriterium om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij de stichting is het bruto inkomen. De aspirant huurder dient een bruto inkomen te hebben dat minimaal drie keer de huur is van de toegewezen woning.

 

Voorbeeld: indien de huur euro 150,– per maand bedraagt, dient het (gezamenlijk) inkomen euro 450,– per maand te bedragen. De kosten voor water en licht dient u zelf te betalen. Bij de toewijzing van een woning dient direct de eerste maand huur en een borgsom gelijk aan twee maanden huur te worden betaald.

Aspirant huurders die niet aan het inkomens criterium voldoen, kunnen een solide borg aanbrengen. De borg dient te weten dat hij/zij rechtens aangesproken kan worden indien, onverhoopt, niet aan de verplichtingen door de huurder (huurachterstand, materiële schade etc.) wordt voldaan. Een huurder met borg dient een hogere borgsom te betalen (3 tot 6 keer de maandhuur).

Kwaliteit en Leefbaarheid

Duurzame Zorg en Beheer

Woongenot en Zekerheid

Goed onderhouden woningen

Transparante Huurcontract

Verlichten van Woningnood

Revitaliseren van de stad

Kwalitatief Woonomgeving

Goede Huisvesting

Invulling van Sociale ruimten

Ideale & Veilige Omgeving

Goed onderhouden omgeving

De toewijzing

De toewijzing van een woning geschiedt op basis van datum van inschrijving en inschrijfnummer. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gezinsgrootte. Grote gezinnen komen als eerste in aanmerking voor de grotere woningen. Er zijn 1, 2 en 3 slaapkamerwoningen. Hoewel u uw voorkeur kunt uitspreken voor een bepaalde wijk, wordt aan u altijd de eerstvolgende woning die vrij komt aangeboden.

De procedure

U meldt zich op het spreekuur (elke werkdag van 08.00 uur – 12.00 uur ) en u ontvangt tegen betaling van SRD. 7.50 een inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier dient u in te leveren met de volgende bijlagen:

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister
  • Inkomensbewijs ( 3 recente salaris-, uitkeringsspecificaties, etc )
  • Familieboekje, voor zover van toepassing
  • Kopie ID-kaart, paspoort of rijbewijs
  • U ontvangt een inschrijfbewijs en een nummer van inschrijving;
  • Ingezetenen betalen SRD. 25, administratiekosten per jaar, niet ingezetenen euro 25,–

Pin It on Pinterest